namnlst-1

Folkhem är ett privatägt medelstort byggnadsföretag med verksamhet i stockholmsområdet. Byggbranschen och därmed Folkhem genomgår en ständig utveckling och förändring. Mest tydligt för närvarande ??r ett ytterligare accentuerat kvalitetsarbete. Folkhem är Bf9K entreprenörcertifierade sedan hösten 2006, BF9K Byggherrecertifierade sedan våren 2009

Folkhem har alltid satt kvalitet och hantverksskicklighet i högsätet och vår policy garanterar att alla anställdas ambition och skicklighet upprätthålls. Vi har en ständig beredskap för utveckling och utbildning. Det gäller vår byggteknik såväl som att våra kunder skall uppleva köpet av en Folkhembostad som en god placering för framtiden.

I Folkhem har inriktningen på varje enskild kund alltid varit viktig. En inställning som idag yttermera förstärks och insikten om detta syns i vår policy.

För ett företag som inte tillhör de största är varje kund av yttersta betydelse och kunden kan därför vara förvissad om en uppmärksam behandling.

Som garanti för detta gäller vår policy och för vårt resultat gäller våra verksamhetsmål. Alla våra medarbetare är genom vår kvalitetshandbok och genom sin personliga kompetens väl rustade att genomföra våra projekt fram till uppställda mål.