Älvsjö

Arkitekter:

Arkitema Architects

Plats:

Örby, Älvsjö

Byggår:

2023-2027

Byggtid:

54 månader

Bostadstyp:

Hyresrätter och bostadsrätter

Antal bostäder:

320

Lokaler:

12

Koldioxidbesparing:

32 000 ton Co₂

Örby i Älvsjö är utpekat som ett av de viktiga stadsutvecklingsområdena i södra Stockholm. Med utgångspunkt i detta har vi arbetat med en tät kvartersstruktur, centralt i det nya området, Örby öster om Stockholmsmässan. Denna valda plats är strategiskt viktig i området och nära Scandic hotel Talk:s 20 våningsbyggnad. Därför har vi bedömt att det är ett bra läge för lite högre bebyggelse. Gatustrukturen antyder också en lämplig platsbildning i förlängningen av Stockholmsmässan vilket också är positivt i anslutning till högre hus. Inom kvarteret arbetar vi med en komposition där husen får växa och trappas upp mot det sydöstra och nordvästra hörnet med en högsta punkt på 16 våningar. Kompositionen är skapad utifrån mest möjligt ljus och utsikt till bostäderna och gården. Det högsta huset avslutas med en lysande ”skybar” och orangeri som blir ett vackert signum för den nya stadsdelen. Vi har funnit inspiration i konstruktionen och materialets uppbyggnad. Elementen av massiva träväggar och bjälklag utgör det konstruktiva systemet i huset och är uppdelad i moduler. Genom att täcka av skarvarna mellan elementen och bjälklag med limträpaneler uppstår ett visuellt rutnät. Nätet löper runt och igenom hela kvarteret som ett tydligt sammanhållande element. Måttstrukturen som ges av bjälklagselementens breddmått återkommer också i en pelarburen balkongstruktur in mot gården. Denna ”balkongzon” om ca 2,0 meters djup är tänkt att kunna användas flexibelt för vinterträdgårdar, balkonger och burspråk (klimatmässig buffertzon). I lägenheterna har vi försökt uppnå genomgående kontakt och ljus från två håll samt rundgång. Vi har också tänkt utifrån lösningar där det finns möjlighet till flexibilitet(avdelbara extra rum).