Årstafältet

Arkitekter:

Kjellander + Sjöberg

Plats:

Årstafältet

Byggår:

2020-2022

Byggtid:

33 månader

Bostadstyp:

Hyresrätter och bostadsrätter

Antal bostäder:

200

Lokaler:

20

Koldioxidbesparing:

20 000 ton Co₂

Här har vi gestaltat två kvarter på Årstafältet för att bygga både bostadsrätter och hyresrätter. Kvarter 1 vetter ut mot aktivitetsparken och det öppna fältet i öster. Kvarter 2 är placerat väster om kvarter 1 i stadsstrukturens inre mittstråk. Kvarteren kantas i söder av en huvudgata, i norr samt mellan kvarteren av lokalgator. Husen ligger mot parken i en avsmalnande kil, formad av strukturplanen. Varje trapphus uttrycks som enskilda hus, en del i gårdens större gemenskap. Kvartersformerna skapar informella passager med portiker och öppningar, där man kan ana det inre privata gårdssammanhanget. Husen byggs med massivträstomme med lågt ekologiskt fotavtryck och minimal koldioxidbelastning. Exteriört är användandet av trä tongivande. Vi ser framför oss en katalog av olika fasadtyper, med egen rytm och proportionering, som kan upprepas, men som sammantaget skapar en rik, levande, komposition. Balkonger mot gata integreras i byggnaden medan balkonger mot gård är något friare. Byggnaderna avslutas med markerade lutande sadeltaksformer i kombination med gröna takterrasser och orangerier för odling och socialt umgänge.