Hagastaden

Arkitekter:

General Achitecture

Plats:

Hagastaden

Byggår:

2016-2018

Byggtid:

30 månader

Bostadstyp:

Hyresrätter och bostadsrätter

Antal bostäder:

220

Lokaler:

6-8

Koldioxidbesparing:

22 000 ton Co₂

Centralt i Stockholms nya stadsel Hagastaden planerar Folkhem att bygga Cederhusen. Hagastaden kommer att binda samman Stockholms innerstad med Solna och skapa en naturlig fortsättning på stenstaden. Stadsdelen kommer att präglas av en tät och urban miljö, med en varierande och dynamisk karaktär. Med inspiration från den nordamerikanska stadsbyggnadstraditionen tillåts husen variera i höjd men ändå förhålla sig till en sammanhållen kvartersstruktur. Stenstaden kännetecknas av kvarter med ett gemensamt formspråk. Byggnadernas gestaltning karaktäriseras av hela fasadytor i puts eller sten, med en klassisk ordning i fönstersättning och komposition. De har en tydlig uppbyggnad: en publik bottenvåning, bostadsvåningarnas sammanhållna fasadyta och en avslutning i form av en markerad takfot eller fris. Ofta är det byggnadernas konstruktiva delar som bildar utsmyckning och ornament. Cederhusen är inpassade i denna nya stenstad, med en sammanhållen och vacker gestaltning. De ansluter till stadsmönstret med en kringbyggd innergård och två högdelar som reser sig mot Norra Stationsparken. Husen är utformade för att uppnå boendekvaliteter som är ovanliga i dag. Lägenheterna återknyter i sin planering till den klassiska stadsvåningen, med dess omsorg om rummens ljus och proportioner. Ambitionen har varit att skapa många och yteffektiva bostäder till överkomliga priser. Husen är byggda helt igenom i trä, med en stomme i massivträelement och fasader täckta av cederspån. Den massiva trästommen uttrycks exteriört genom de glasade bottenvåningarnas exponerade träpelare och genom det tvåvåningshöga träpartiet mot parken, som ger husen en omisskännlig karaktär. Spånfasaderna är komponerade på ett sätt som anknyter till klassisk stenarkitektur med dess tydliga ordning och kröns av en fris i massivträ. Cederhusen är ett steg i Stockholms utveckling mot en hållbar stad i världsklass.