Hammarbyhöjden

Arkitekter:

General Achitecture

Plats:

Hammarbyhöjden

Byggår:

2018-2020

Byggtid:

36 månader

Bostadstyp:

Lägenheter

Antal bostäder:

170

Lokaler:

3

Koldioxidbesparing:

17 000 ton Co₂

I Hammarbybackens närhet planeras nya kvarter placerade i randen av Hammarbyhöjden och granne med Hammarby sjöstad. Längs en ny väg mellan Finn Malmgrens väg och Kalmgatan ska nya bostäder, förskolor och en skola byggas. Den nya vägen får en fortsättning till Hammarby Sjöstad tvärs Hammarby Fabriksväg och bidrar till en efterlängtad sammankoppling mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad. På den centrala delen av det nya området, i anslutning till den nya skolan, vill vi bygga bostäder i massivträ. Programförslaget betonar en politisk önskan om en byggnadstypologi som återspeglar såväl kvarterskaraktären i Hammarby Sjöstad som det transparenta och naturnära stadsmönster som är så karaktäristiskt för Hammarbyhöjden. De nya bostadshusen är utplacerade för att minimera ingreppet i skogsmiljön. Trähusen ligger längs en gata som även är kvarterets gård. Längs denna gårdsgata ligger entréer till trapphus och enskilda bostäder i markplan. Gårdsgatan är delvis hårdgjord med en grund privat zon närmast husen och gemensamma ytor för odling och lek. Detta gemensamma gårdsgaturum stiger från den befintliga cykelvägen i kvarterets sydvästra ände upp till den nya gatan framför skolan. I korsningen mellan gårdsgatan och den nya stadsgatan skapas ett mindre torgrum. Här finns plats för en mindre lokal, ett fik eller en restaurang. Genom att bygga högt och kompakt mot den nya gatan får kvarteret ett stadsmässigt anslag i mötet med skolan. Här skapar vi lägenheter för små och stora familjer med tvåor, treor och fyror. Det blir ett för stadsdelen viktigt komplement till det befintliga lägenhetsbeståndet i Hammarbyhöjden. Under bostadshusen mot den nya vägen planeras ett garage. Cykelplatser anordnas utomhus under tak och i garage. Mot den nya stadsgatan byggs två hus i 7 och 8 våningar. Längs gårdsgatan är sex hus utformade med ett trapphus och fyra lägenheter/plan. De större lägenheterna får fönster i tre väderstreck och de mindre i två. Balkonger vetter mot skogen och stora rum planeras med fönster över hörn. Husen har en bärande konstruktion av massivträ och fasader helt i trä. Sockelvåningen markeras med ett robust konstruktivt uttryck och målas. Fasaden bekläs med spån som grånar och byggnaden avslutas uppåt genom en målad takfot tillika balustrad för den översta våningens terrass.