Ropstenskajen

Arkitekter:

Tengbom Arkitekter

Plats:

Ropstenskajen

Byggår:

2022-2024

Byggtid:

30 månader

Bostadstyp:

Hyresrätter och bostadrätter

Antal bostäder:

?

Lokaler:

8

Koldioxidbesparing:

24 000 ton Co₂

Ropstenskajen byggs i etappen Ropsten i Norra Djurgårdsstaden. Platsens skala invid Värtans vattenrum och Lidingöbrons landfäste har varit en utgångspunkt vid utformningen av projektet. Husen utformas med byggnadskroppar som varierar i höjd mellan fem och 11 våningar. Genom variation av takkonturer, storlek på huskroppar och skiftande kulörer skapas livfulla förskjutningar i en sammanhållen helhet av trä. Byggnaderna har bärande stomme i massivträ med fasader och balkongfronter klädda med panel. Ytterväggen gestaltas genom variation i träpanelernas profiler. Projektet innehåller ungefär 128 bostadsrättslägenheter i den norra delen och 116 hyresrätter i den södra med möjlighet till kommersiella lokaler mot vattnet och mot huvudstråken genom området. Husen bidrar till en levande stadsdel med sociala och estetiska kvalitéer. Mot gatan indragna entréer med sittplatser för möten, en förstukvist. Utblickar genom bostaden och dess fönster möter dig när du kommer in, träkonstruktionen är synlig i valda delar av väggar och tak, på golvet rejäla tiljor. Lägenheterna är yteffektiva för att skapa bostäder ekonomiskt tillgängliga för många. Rundgång skapar rymd och alternativ användning av rum. Rumshöjden byggs högre än vad som krävs. Till varje lägenhet hör stor balkong eller terrass. Solavskärmning genom längsgående balkonger och skjutbara skärmar i fasad. Genom att bygga med förnyelsebara och naturliga material och med modern teknik skapar vi en livsmiljö där våra hyresgäster uppmuntras att leva hållbart och medvetet. Dom kommer också att njuta av att bo i hus med väggar man gärna tar på och som doftar trä och åldras vackert.