Söderkåkar

Arkitekter:

Utopia Arkitekter

Plats:

Tengdahlsgatan

Byggår:

2015-2016

Byggtid:

21 månader

Bostadstyp:

Lägenheter

Antal bostäder:

50

Lokaler:

3

Koldioxidbesparing:

5 000 ton Co₂

I projektet Söderkåkar har vi inspirerats av de gamla faluröda träkåkarna från 1700-talet strax intill Vita berget. På den gamla parkeringsplatsen planerar vi tre hus med goda boendelösningar som ger området en luftig karaktär och med plats för soliga gårdar. Husen varierar i höjd och trappas ner mot parken. I korsningen Tengdahlsgatan och Barnängsgatan följer de kringliggande fasadliv och hörn. Byggnaderna. Bostadshusen byggs i massivt trä med röda fasader i panel. Gårdarna förses med kullersten och avgränsas med plank, precis som förr. I bottenvåningarna finns utrymme för lokaler för att tillföra liv i gaturummet. Lägenheterna. Förslaget innehåller en blandning av lägenheter från 1-5 rok. Det gör att bostadshusen passar boende i olika åldrar, livssituation och med olika behov. Alla lägenheter uppfyller krav på god tillgänglighet och hög boendekvalitét och alla bostäderna förses med burspråk och balkonger. De översta våningarna i hörnhuset får dessutom utsikt mot vattnet. Totalt omfattar förslaget ca 50 lägenheter.