Stadshagen

Arkitekter:

Petra Gipp Arkitektur

Plats:

Stadshagen

Byggår:

2015-2016

Byggtid:

24 månader

Bostadstyp:

Bostadsrätter

Antal bostäder:

50

Lokaler:

2

Koldioxidbesparing:

5000 ton Co₂

I Stadshagen, vid en av Stockholms innerstads högsta punkter, ska en ny stadsdel utvecklas. Det nya området avslutas i en brant sluttning ned mot Karlbergskanalen. Vid denna sluttnings övre kant har vi ritat två hus för Folkhem, som i flera avseenden ligger i gränslandet mellan staden och naturen. Husen är tydligt uppdelade i två delar, med en sockel i ljus betong nederst och en övre massiv trävolym klädd med bark. Längs den nyanlagda Stadshagsvägen står husen i ett tydligt stadsmässigt sammanhang, med den nya stadsdelen på andra sidan gatan. I byggnadernas bottenvåningar skapas generösa butikslokaler vilka öppnar sig mot mindre torg som ligger i anslutning till gaturummet. Dessa små torg fyller gatan med liv och delar med sig av platsens stora kvalitet – utsikten. Torgen fungerar även som entréplatser för de boende med cykelparkeringar och sopnedkast. Murar av stenSkapar ett tydligt avslut vid brantens kant som utgör en gräns mellan staden och naturen. Byggnaderna ligger längs med den branta sluttningen och befinner sig i ett helt annat sammanhang, mitt i ett vilt landskapsrum. Här lever man i en skogssluttning, högt bland tallkronor med utsikt över norra Stockholm och med stadslivet i ryggen. Trähuset sträcker sig uppåt i sluttningen och skapar nedifrån Hornsbergs strand en slank och hög siluett som talar med de höga tallstammarna. Inuti byggnaderna hittar vi öppna hörnlägenheter, alla med vardagsrum mot byggnadernas kortsidor där långsträckta balkonger är placerade. Stora fönster, alla i samma storlek, definierar en rytm som ger byggnadsvolymerna ett tidlöst lugnt uttryck. Fönster, dörrar och detaljer görs av ett varmt träslag. Längst upp i byggnaderna finns gemensamma takterrasser för de boende, det blir deras privata gårdsutrymme, som både får tillgång till direkt solljus och den vackra utsikten mot norr, väster och öster.