Folkhem skriver ett öppet brev till Åsa Romson.

2015-12-01

Hej Åsa, hälsa kollegorna i Paris att vi i Sverige har ett nytt effektivt sätt att stoppa växthuseffekten.

Vi heter Folkhem och bygger hus i trä. Extra stolta är vi över världens högsta bostadshus helt i trä: Strandparken i Sundbyberg. Ett hus som i sig motverkar växthuseffekten och koldioxidutsläppen. En traditionell byggnad i samma storlek står för utsläpp på 1.200 ton koldioxid under sin livstid, Strandparken bidrar istället med att minska utsläppen med 
1.000 ton under samma period. Det beror på att ett trähus byggs av förnybart material, 
producerar syre och absorberar och binder växthusgaser.

Det här är ingen utopi. Det är en konkret lösning som finns här och nu. Tack vare svensk ingenjörskonst och unik träkunskap kan vi idag bygga 20-våningshus helt i trä.

Lyfter vi det till EU-nivå skulle en liten insats göra stor skillnad. Säg att vi EU-medborgare bestämmer oss för att öka trähusbyggandet med en futtig procent. Denna lilla förändring motsvarar hela 25 procent av hela EU:s minskningsmål för koldioxidutsläpp enligt Kyotoprotokollet. 

Tar vi bostadsbristen här hemma i Sverige som exempel blir det också spännande. 
Din regering har ju som mål att bygga en halv miljon nya bostäder till 2030. Varje 
bostad som byggs i ett massivträhus minskar koldioxidutsläppen med 100 ton under 
sin livslängd. Så om alla byggdes enligt vår modell skulle det bli så här:

500.000 bostäder x 100 ton = 50.000.000 ton i minskade utsläpp. 
Som jämförelse visar Naturvårdsverkets beräkningar att hela Sverige släpper ut 60.000.000 ton på ett år.

Så lansera gärna idén om att hugga ner fler träd är bra för klimatet. Även om de andra ministrarna höjer på ögonbrynen till en början kommer du ju med en ny, fungerande och genomförbar lösning på en väsentlig del av det globala problemet. Speciellt när de fattar att det inte handlar om att skövla regnskog, utan om svensk skog som avverkas med 
återväxt och hållbart skogsbruk – för varje avverkat träd planteras fyra nya. Ännu mer intresserade blir de kanske när de får reda på att Folkhems hus i Sundbyberg är världens första, och enda, klimatdeklarerade (EPD) bostadshus. 

Bon voyage önskar,
Arne Olsson, VD Folkhem Trä