The Forests of Venice har blivit utvald som ett Collateral Event under Venedigs internationella arkitekturutställning.

2016-04-27

Satsningen, som samlar några av Sveriges mest framstående arkitektkontor, lyfter fram trä som byggnadsmaterial och belyser samspelet mellan natur och livsmiljö för att hantera klimatförändringar och begränsade resurser.

The Forests of Venice är initierad av Kjellander + Sjöberg och Folkhem som också producerar utställningen med stöd av Svenska institutet. Curator är Jan Åman. Utställningen stöttas även av Svensk trä, Sveaskog och Martinsons.

Utställningen äger rum i ett växthus från 1894 mellan biennalens huvudutställningsområden Giardini och Arsenale. Den tar sin utgångspunkt i staden Venedigs ursprung och situation i en tid då klimatförändringar och stigande havsnivåer utgör ett globalt problem. Idag hotas städer och tätbefolkade kustområden över hela världen av översvämningar.

- Venedig, med sitt utsatta läge, är en förverkligad utopi där man tvingades ta till vara sin tids innovationer för att bygga en stad som bars upp av tio miljoner träd. Staden visar hur arkitektur, stadsbyggnad och teknisk innovation måste samspela med naturen för att skapa adekvata livsvillkor. Det är dit vi vill nå igen, genom att låta Venedig bilda utgångspunkt för vår tids behov, säger curator Jan Åman.

I dialog med Dogepalatset – stadens mest offentliga byggnad och symbol för dess representativa styre - har Kjellander + Sjöberg skapat en installation av massivt trä i växthusets anslutande trädgård.

– Vi har velat skapa ett informellt samlingsrum, som en glänta i skogen, med vackert silat dagsljus och associationer till träd, grenar och lövverk, samtidigt som vi genom att vända upp och ned på Dogepalatset visar på möjligheterna hos vår tids demokratiska maktstrukturer. Vi vill också förena träets taktila kvaliteter och potential som hållbart byggnadsmaterial med innovation och teknologi, säger Stefan Sjöberg på Kjellander + Sjöberg arkitektkontor.

The Forests of Venice fortsätter inne i växthuset, där sju utvalda arkitektkontor - Arkitekter utan gränser Sverige, Arrhov Frick, DinellJohansson, Horn.Uggla, In Praise of Shadows, Carmen Izquierdo och Urbio - visar hur klassiska venetianska arkitektur- och stadsbyggnadselement kan tolkas och omformuleras till strategier för vår tid. Åter med trä som huvudsakligt material.

Den internationella arkitekturbiennalen i Venedig brukar kallas världens viktigaste arkitekturutställning. Utställningen The Forests of Venice som ansluter till biennalens tema Reporting from the Front utforskar arkitektens roll i kampen att förbättra människors livskvalitet globalt. Utställningen The Forests of Venice pågår 28 maj - 18 september 2016.

Läs mer om Collateral Events