Folkhem får pris för Årets Möjliggörare.

2015-12-01

En progressiv byggherre, med framtidens hållbara lösningar i sikte och med en medveten strategi att arbetatillsammans med arkitekten från början, och dessutom slår ett slag för svensk arkitektur internationellt.Läs mer här: https://www.arkitekt.se/utmarkelser/... Läs mer...

Pages