Sven Harrys Konstmuseum

Byggmästare Sven Harry Karlsson har samlat konst i 35 år. Nu låter han uppföra ett nytt Konstmuseum i Vasaparken. Allt i ett syfte att framhäva kvalitet i såväl konst, arkitektur och design. Sven Harry Karlsson beskrivs ofta som den gamla sortens byggmästare med stort intresse för arkitektur, konst och design. Konstmuseet blir som ett konstverk i sig, omgiven av park på tre sidor och en skinande diamant på taket. Var sak på sin plats enligt samlarens tankar och ögats fröjd. Wingårdhs arkitekter har ritat huset efter Sven Harry Karlssons koncept. Där platsen, staden, arkitekturen och konsten är tongivande. Visionen är en ny mötesplats i Vasaparken som med sin skönhet och sitt innehåll berikar vår stad. År 2001 bildades Byggmästare Sven Harrys Konst- och Bostadsstiftelse. Stiftelsens ??ndamål är att bland annat dela ut konststipendium till unga konstnärer.Sven Harry Karlsson har under en stor del av sitt liv samlat, vårdat och förvaltat en unik konstsamling. Denna samling tillsammans med den inredning som utgjort samlingens miljö doneras nu till stiftelsen. Samlingen har sin utgångspunkt i ett stort antal målningar och teckningar av nordiska konstnärer från sekelskiftet 1900 och följer sedan den svenska konsten fram till nu verksamma konstnärer som Lena Cronqvist, Ulrik Samuelson, Hans Wigert, Dan Wolgers, Åsa Larsson och Ylva Ogland. Ett av hans önskemål med donationen är att verken görs tillgängliga för allmänheten genom ett nytt välkomnade hus i Vasaparken. Denna unika konstsamling ligger till grund för konstmuseets uppförande. Byggmästare Sven Harrys Konst- och Bostadsstiftelse kommer att äga, förvalta och huset.

www.sven-harrys.se