folkhem
Folkhem
Om oss

Hammarbyskogen

I lummiga Hammarbyhöjden planerar Folkhem 102 bostäder byggda i massivt trä ritade av Appell Arkitektkontor

Anmäl ditt intresse nedan för fortlöpande information om projektet! Projektet beräknas säljstartas preliminärt under år 2023/2024. Observera att bilder är arbetsskisser, säljmaterial presenteras närmare säljstart.

Boendeform

Boendeform

Antal rum

Ej fastställt ännu

Boyta

Ej fastställt ännu

Beräknad inflytt

Ej fastställd ännu

Arkitekturen

Hammarbyskogen är ritad av Appell Arkitektkontor, såhär säger de om gestaltningen av nya kvarteret i Hammarbyhöjden:

"Kvarteret skapar en fortsättning på Hammarbyhöjdens fina modernistiska kvaliteter av bevarad naturmark som möter bostadshus. Byggnadsvolymerna är tydligt kvartersbildande mot gatan, men likt den befintliga stadsbyggnadsstrukturen öppna och “i naturen” mot gårdssidan.

Byggnaderna byggs med stommar av massivträ och materialpaletten tar sin utgångspunkt i mötet mellan stad och natur. Sockelvåningens robusta tegel möter gata, trappor och nivåskillnader. Mot naturen blir sockeln lägre och knappt märkbar, men fortfarande funktionellt tålig i mötet med mark. Våningarna ovan sockeln har träfasader, med traditionellt målad lockpanel respektive storskalig fjällpanel av obehandlad kärnfura.

Hela kvarteret ligger i souterrain vilket innebär att bottenvåningen är enkelsidig. Här placeras bostadsentréer, lokaler och mindre enkelsidiga lägenheter.

Släpp mellan byggnadsvolymerna skapar variation i gaturummet och ger möjlighet till visuell kontakt med naturen och Hammarbybacken."

Anmäl intresse