folkhem
Folkhem
Om oss

Besök från Uruguay!

2022-09-14
Föregående vecka hade vi ett mycket intressant och trevligt besök på Cederhusen av bostadsministern och ambassadören från Uruguay, tillsammans med Stockholms stad.

Engagemanget, intresset och kunskapen kring storskaligt byggande i trä är stort i Uruguay och det pågår nu aktiva insatser och insikter hur de med politiska styrmedel kan öka byggande i trä i för att skapa långvariga kolsänkor och minska utsläppen från byggindustrin.

Vi tackar för besöket och kommer följa Uruguays utveckling i träbyggande framledes!