folkhem
Folkhem
Om oss

Vi har bestämt oss

Varför vi bygger trähus

Beslutet togs för många år sedan med utgångspunkt att byggindustrin står för 50% av de globala koldioxidutsläppen. Vid husbyggnation släpps det ut mer koldioxid i produktionsfasen än under alla de år som huset används. Genom att bygga i trä finns därför en stor möjlighet att minska klimatpåverkan. 

Genom att använda det trä som vår svenska skog producerar till att bygga våra framtida städer i behöver vi inte tillverka material. Vi kan även använda vår hantverkskunskap nedärvd från flera hundra år tillbaka i tiden tillsammans med vår mest moderna byggteknik och bidra till en klimatomställning i byggbranschen.

Det finns många fler fördelar när man bygger i trä som är ett mjukt och lätt material, så som tysta arbetsplatser som kräver 90% färre transporter, vi får hälsosamma hus byggda av naturliga material, med väggar som andas men som är energisnåla. 

Och så doftar det gott!

Med ett ansvarsfullt nyttjande av världens enda förnyelsebara byggmaterial använder man inte bara jordens resurser på ett klokt sätt, man säkerställer även en ekonomisk hållbar investering för framtidens och jordens överlevnad. 

Kvalité, skönhet, funktion och omtanke

Folkhem jobbar med de bästa arkitekterna i Sverige i sina projekt, som står för en kvalitativ helhet, från sammanhanget i staden och hela vägen in i bostaden. 

Folkhem erbjuder bostäder av hög kvalitet som präglas av arkitektonisk tidlöshet. 

Husen byggs av skickliga snickare som med hantverksmässighet och stolthet genomför bolagets projekt. 

Vackra projekt är hållbara projekt

Folkhem nyttjar det storskaliga trähusbyggandets innovativa potential som ligger i framkant av den industriella utvecklingen. Genom att bygga i trä måste vi vara innovativa och engagerade i varje enskilt projekt. Varje projekt skall göra ett jobb med att flytta fram positionerna inom utveckling. 

Vi visar att det lönar sig att vara hållbar.

Vi gör världen till en bättre plats att bo i - vårt affärsutvecklingsarbete är vårt hållbarhetsarbete. Vi ska visa konkret på vår klimatpåverkan genom hela processen och utveckla verktyg för att mäta och styra vår klimatpåverkan, från markanvisning till inflyttad byggnad. 

Vårt erbjudande

Du bor i ett hem skapat av naturligt material och med minsta möjliga klimatpåverkan. Ett material som dessutom skänker oss människor lugn.

Du bor i en vacker bostad, ritad med omsorg av någon som verkligen kan sitt jobb och fått chansen att visa det.

Ditt hem är sedan byggt med kärlek av skickliga hantverkare och präglat av lösningar speciellt framtagna med tanke på dig och just ditt hus.

Om du frågar oss, borde alla människor bo som du. 

Se våra genomförda projekt