folkhem
Folkhem
Om oss

Trygghet och garantier 

När du köper en nyproducerad bostad av Folkhem ingår trygghetspaket för dig som bostadsköpare.Trygghetspaketet ”Tryggt Köp” täcker eventuella kostnader du skulle kunna drabbas av om du blir sjuk och skulle behöva frånträda köpet. Det täcker även dubbla kostnader ifall du inte har lyckats sälja ditt gamla boende vid tillträde till din nya Folkhembostad. Dessutom gäller trygghetspaketet om du, efter att du flyttat in, drabbas av kritisk sjukdom som skulle leda till att du inom 6 månader behöver sälja din nya bostad.

Folkhem Tryggt köp omfattar tre delar; avbokningsskyddbokostnadsskydd och prisfallsskydd. De tre försäkringsmomenten ingår alltid utan kostnad när du köper en bostad av Folkhem.

Folkhem Tryggt Köp omfattas av moderbolaget Nordrs försäkringsvillkor för Tryggt Köp. Se villkor under dokument längst ner. 

För vem gäller försäkringen och försäkringsperiod?

Försäkringen gäller för fysisk person som ingått bindande avtal med Folkhem Trä AB från och med 1 oktober 2019.

  • Avbokningsskydd: börjar gälla när köpekontraktet, förhands- eller upplåtelseavtalet undertecknas och upphör den avtalade tillträdesdagen.
  • Prisfallsskydd: börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 6 månader.
  • Bokostnadsskydd: börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 12 månader.


Vad försäkringen omfattar

  • Avbokningsskydd: Ersätter de kostnader som du är skyldig att betala om du frånträder köpet, om du som köpare eller hemmaboende barn under 18 år, under tiden från det att du skrivit på köpekontraktet, förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet för din nya Folkhembostad fram till inflyttningen, drabbas av kritisk sjukdom, eller avlider, och på grund av detta väljer att inte genomföra köpet. Försäkringen ersätter upp till 300 000 kronor av de kostnader som du är skyldiga att betala på grund av att du frånträder.
  • Bokostnadsskydd: Ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt nettokostnaden för räntor (upp till 70 % av räntekostnaden för bolånet) för din nya bostadsrätt med upp till sammanlagt 10 000 kr/mån under maximalt 12 månader. Bokostnadsskyddet avser dubbel boendekostnad om du inte lyckats få ditt gamla boende sålt vid tillträdet av din nya Folkhembostad eller om du som köpare blir långvarigt sjukskriven eller arbetslös.
  • Prisfallsskydd: Om du som köpare, efter att du tillträtt din nya Folkhembostad drabbas av kritisk sjukdom vilket leder till att du väljer att sälja ditt nya boende, inom 6 månader efter inflyttning, ersätts du för en eventuell realisationsförlust, dock max 300 000 kr.


Ersättning vid gemensamt ägande

Om köpeavtalet avseende den nya Folkhembostad ingåtts av mer än en person gemensamt utgår ersättning till var och en av de delägare som uppfyller kraven på ersättning enligt villkoren i proportion till dennes ägarandel.

Har Du frågor: Kontakta Folkhems kundtjänst.


Dokument