folkhem
Folkhem
Om oss

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.
Har du fler funderingar är du givetvis varmt välkommen att kontakta oss!

Varför ska jag köpa en nyproducerad bostad från Folkhem?

Det finns flera skäl faktiskt. Läs om dem alla här.

Jag vill köpa en bostad. Hur går jag tillväga?

När du anmäler intresse för ett kommande bostadsprojekt avgör tiden för din anmälan vilken förtur du har till bostäderna i det specifika projektet. Du blir också automatiskt och kostnadsfritt VIP-kund på projektet– vilket ger dig chansen att köpa din bostad innan bostäderna lanseras på marknaden.

I samband med VIP-säljstarten presenterar vi priser, planlösningar och annat säljmaterial för projektet. Du kan då i lugn och ro ta ett välgrundat beslut om vilken bostad som passar dig bäst. När du bestämt dig gör du en köpanmälan för den/de bostäder du är intresserad av.

Om det finns flera intressenter för samma bostad är det tiden för din intresseanmälan som avgör – så ju tidigare du anmäler intresse för ett projekt, desto större chans har du att får köpa den bostad du vill ha.

Om försäljning redan pågår i projektet kommer vi att höra av oss kort efter att du anmält intresse och hjälpa dig med ditt bostadsköp. Du kan även själv ta kontakt med oss – kontaktuppgifter hittar du på respektive projekts hemsida.

Läs mer om vad det innebär att vara VIP-kund hos oss

Jag har anmält mig som intressent till ett projekt. När får jag ta del av priser och ritningar?

Som anmäld intressent får du förhandsinformation om projektet via våra nyhetsbrev som skickas till din registrerade e-postadress. Det är först på VIP-säljstarten vi presenterar priser, planlösningar och annat säljmaterial för projektet, exklusivt för dig som anmält intresse. Efter att projektet släppts till allmän försäljning publicerar vi komplett säljmaterial på projektets hemsida.
Kontakta oss direkt.

Får man ett könummer när man anmäler sig som VIP-kund på ett projekt?

Nej, men din förtur baseras på när du anmälde intresse för projektet. Vi presenterar inte ditt könummer, och det beror på att ett könummer ofta blir missvisande – alla som anmält intresse kommer ju inte att köpa en bostad i projektet. Det kan vara grannar eller andra människor som är nyfikna som anmäler intresse, och vissa kommer att ha hittat sitt boende under tiden och är därför inte intresserade när säljstarten väl äger rum. Den enda gång köplatsen kommer att ha betydelse är om flera personer vill köpa samma bostad när VIP-försäljningen väl påbörjats. Därför kallar vi det inte heller köplats – utan det handlar helt enkelt om att säkra din förtur till bostäderna i projektet.

Får juridisk person köpa?

I bostadsrättsföreningar som startas av Folkhem gäller enligt stadgarna att juridisk person får beviljas medlemskap, och därmed även köpa bostadsrättslägenhet, om alla i bostadsrättsföreningens styrelse ställer sig bakom beslutet. Medlemskap för juridisk person kan förenas med särskilda villkor om t.ex. vilka som får bo i lägenheten.

Hur går ett köp till?

Läs mer i våra köpguider för bostadsrätt

Vad förbinder jag mig till genom ett förhandsavtal/upplåtelseavtal?

Ett förhandsavtal/upplåtelseavtal skrivs mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. De är båda bindande avtal. Om du, av skäl som inte regleras i bostadsrättslagen, vill frånträda avtalet, har föreningen rätt till ersättning för den skada de lider. I korthet innebär det kostnaden för att sälja om lägenheten, eventuell utebliven årsavgift, ränta på eventuell utebliven insats och eventuell prissänkning.

Läs mer om hur ett köp går till här.

Läs mer om Tryggt köp här

Vad innebär marknadsprissättning?

Vi på Folkhem jobbar alltid med marknadsprissättning och därför kan prisjusteringar ske i pågående projekt vid svängningar i marknaden. Det är samma princip både i upp- som nedgående marknad. Detta påverkar inte ekonomin i föreningen eller dig som medlem utan det justeras mot Folkhems resultat i projektet. Har du andra frågor om detta - kontakta gärna oss.

Hur säkert är datumet för tillträdet?

Om du köper tidigt i processen anges vilken månad tillträde är planerat. Senast 4 månader innan tillträdet meddelas slutlig tillträdesdag. Löpande under projektets gång får du information om hur bygget framskrider.

Hur fungerar det med inredningsval och tillval?

Tecknar du förhandsavtal tidigt i processen kan det finnas möjlighet att vara med och påverka din bostad. De möjligheter som finns redovisas i ditt säljmaterial. Övriga möjligheter diskuteras med din kontaktperson på Folkhem. Tillval av inredning innebär att du kan uppgradera grundstandarden och göra val och tillval. Du får givetvis vägledning genom inredningsprocessen och får möjlighet att titta på materialprover. Tillval är oftast förenat med en merkostnad.

Vad menas med att tomten är friköpt eller tomträtt?

En friköpt tomt äger du (eller bostadsrättsföreningen) själv och en tomt upplåten med tomträtt ägs av kommunen. För tomträtt betalar du eller bostadsrättsföreningen en hyra som benämns tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden gäller normalt i tio år varefter en ny avgäld fastställs.

Vad har jag för garantier?

För tillval som köps direkt av Folkhem gäller reglerna i konsumentköplagen. För köp (upplåtelse) av bostadsrättslägenhet från bostadsrättsföreningen gäller inte konsumentköplagen. Köparens rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen regleras i bostadsrättslagen. Om du tecknat förhandsavtal har du under vissa förutsättningar rätt att frånträda avtalet. Det gäller om insats och månadsavgift blir väsentligt högre än i förhandsavtalet eller om upplåtelseavtal inte tecknas i tid. Det belopp du betalat in som förskott återbetalas i dessa fall. Förskottsbeloppet är säkrat via bankgaranti. Folkhem ställer följande garantier till bostadsrättsföreningen som därmed indirekt gäller även mot bostadsrättsköpare.

  • Fem års garanti på byggentreprenaden. Folkhem har därutöver ansvar i ytterligare fem år för väsentliga fel om felet beror på Folkhem vårdslöshet.
  • Folkhem garanterar att bostadsrättsföreningens alla lägenheter blir sålda till pris som framgår av bostadsrättsföreningens ekonomiska plan.
  • Dessutom tecknar bostadsrättsföreningen en tioårig byggfelsförsäkring som träder in om Folkhem inte kan infria sina åtaganden ovan.

Den kostnadskalkyl och ekonomiska plan som gäller för bostadsrättsföreningen och som utgör underlag för förhandsavtal respektive upplåtelseavtal har godkänts av bostadsrättsföreningens styrelse, av vilka en är anställd av Folkhem och två är fristående från Folkhem. Vidare har såväl kostnadskalkyl som ekonomisk plan granskats av två stycken av Boverket godkända intygsgivare. Detta borgar för att bostadsrättsföreningens ekonomi står på en stabil grund. Har du frågor kring detta - kontakta gärna oss.

Vad innebär Folkhem Tryggt köp?

När du köper en nyproducerad bostad av Folkhem ingår ett trygghetspaket för dig som bostadsköpare.

Läs mer om Tryggt köp här.

Får jag hyra ut min nyproducerade lägenhet i andra hand?

Samma regler gäller för nyproducerade bostäder som för vanliga bostadsrätter och du finner mer information om andrahandsuthyrning här. För att ansöka om möjlighet till att hyra ut din bostad i andra hand behöver du fråga om tillstånd hos bostadsrättsföreningen.

Jag vill sälja bostaden som jag köpt av er även om jag inte flyttat in än. Hur funkar det?

Om du av olika omständigheter inte kommer att flytta in i din bostad så kan du efter att du tecknat upplåtelseavtal sälja din bostad. Då det är du som köpt bostaden av bostadsrättsföreningen så måste du själv genomföra ditt köp innan du kan frånträda den och överlämna till den du sålt bostaden till. Detta innebär att du är skyldig att betala insatsen och kvittera ut nycklarna i samband med din tillträdesdag. Har du frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta din kundkoordinator för projektet!

Trots att du säljer din bostad är du fortfarande köpare gentemot Folkhem Trä AB och bostadsrättsföreningen till och med tillträdesdagen. Det innebär att det är du som får all information, bjuds in för att delta vid slutbesiktning och har betalningsansvar mot bostadsrättsföreningen och Folkhem Trä AB.

Om du blivit tilldelad en parkeringsplats så medföljer inte denna. Det är upp till den nya köparen att ställa sig i eventuell kö för parkeringsplats.

Det material som behövs när du ska sälja din bostad har du fått i samband med att du skrev ett förhandsavtal samt upplåtelseavtal. I regel behöver du ekonomisk plan, stadgar, bofaktablad och säljbroschyr där uppgifter framgår om bostaden.

Vem genomför slutbesiktningen?

När din bostad är färdigt genomförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman.

Kan ni hjälpa mig att värdera mitt nuvarande boende?

Ja, de mäklare vi anlitar för försäljningen av Folkhems bostäder hjälper gärna till med värdering av ditt nuvarande boende.

Vad är en kostnadskalkyl?

En kostnadskalkyl är en kalkyl över bostadsrättföreningens kostnader och uppgifter om förutsättningar för bostadsprojektet. De beräknade avgifterna för bostadsrätten grundas på kalkylen. Kostnadskalkylen är en preliminär beräkning av bostadsrättsföreningens ekonomi och mer kortfattad än en ekonomisk plan. Den är med som bilaga när du tecknar förhandsavtal och våra mäklare i respektive projekt svarar gärna på dina frågor om kalkylen. Det främsta syftet med en kostnadskalkyl är att ge blivande bostadsrättshavare information om vilka uppgifter och beräkningar som ligger till grund för hans eller hennes ekonomiska åtaganden. Kostnadskalkylen ska också granskas av två behöriga intygsgivare. Våra kostnadskalkyler går även igenom granskning hos Trygg Brf.

Vad är en ekonomisk plan?

En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Denna upprättas innan bostadsrättsföreningen tecknar upplåtelseavtal med blivande bostadsrättshavare. Planens uppgift är att ge information om föreningen och dess ekonomi.

Den ekonomiska planen beskriver bland annat föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. Denna granskas och skall godkännas av två intygsgivare innan den registreras hos bolagsverket.