folkhem
Folkhem
Om oss
Logo

Vi får ofta frågan varför vi enbart bygger hus i trä – och hur mycket vi än älskar att förklara träarkitekturens fördelar – blir svaret alltid detsamma: Varför bygger inte alla i trä?     Vi bygger Folkhem som berikar liv och städer med sinnliga upplevelser. Vi tror på en arkitektur med närhet till hantverk och känsla, som också gör gott för planeten.

Vårt löfte

---

Samtidens städer byggs i trä

Eftersom trä är det självklara valet när vi bygger Folkhem är vår startposition kraftigt framflyttad. Trä ses ofta som framtidens byggmaterial, men tiden för trä är i högsta grad nu. Trä är vår kultur och vår historia, vårt äldsta sätt att bygga på.   

Vi har 14 pågående trähusprojekt i olika skeden där var och ett på olika sätt bidrar till positiv förändring. De stora klimatvinster vi kan avläsa svart på vitt är avgörande för vårt fortsatta arbete.

Medvetna detaljer

---

Vi skalar upp hantverket

Våra trähus har inga standardiserade mått eller delar. Att bygga ett Folkhem är som ett finsnickeri med rejäla dimensioner. Varje detalj är noga utvald för att ge karaktär och känsla. Varje bit trä har vidrört våra montörers händer och är ihopsatt med hjälp av deras handhållna stämjärn, skruvdragare och sågar.

Rika upplevelser

---

Trä gör gott

Att bygga i trä har många fördelar och är bevisligen hälsofrämjande för både människa och planet. Valet att bo i ett massivträhus kan dessutom förstärka känslan av att göra gott.

 Ett trähus klimatkompenserar för tre betonghus av likvärdig storlek genom att binda CO2 i byggnaden. Det bidrar också till förbättrad luftkvalitet och behagligare ljudnivåer. Inte minst doftar det gott. Efter en regnskur hänger doften av trä kvar länge för boende och förbipasserande i området. 

 Under byggnation kan transporterna minskas och träets lätta vikt gör alla moment på byggarbetsplatsen enklare. Detta bidrar till att minska risken för överbelastning och skador bland byggarbetare och konstruktörer.

Läs mer om hur trä påverkar våra sinnen här

Förnybart material

---

Skogen har svarat

Vackra hus är hållbara per definition, för det som är vackert i livet får också kärlek och omsorg som lägger grund till affektion. Men hållbarhet kopplat till trähusbyggande är långt mer konkret och verifierbart än så. Genom att bygga hus med trästomme halveras exempelvis en byggnads klimatavtryck. 

Det krävs omkring 1500 kubikmeter trä att bygga ett Folkhem med ett 60-tal lägenheter. En siffra som utan kontext kanske inte säger så mycket, men baserat på svenska skogens bestånd och tillväxt skulle det ta ungefär åtta minuter för samma mängd att växa fram. 

Läs mer om fördelarna med trä här

Cederhusen

---

Med Cederhusen utmanar vi hela byggindustrin


Cederhusen är ett av våra mest betydelsefulla projekt, ett bevis på vårt engagemang för hållbarhet och innovativ arkitektur. Det är ett projekt som sträcker sig över flera år, en komplex symfoni av idéer, övertygelser, kompetenser och samarbete för att skapa något som utmanar normen för hela byggindustrin.

Cederhusen är ett levande bevis på att vi kan göra skillnad genom vårt arbete. Vi är bara i början på denna resa och ser fram emot att fortsätta driva utvecklingen mot en hållbar framtid där projekt som Cederhusen inte är unika inslag, utan regeln. 

Läs mer om projektet här. 

Vår revolution

---

Trähustekniken visar vägen

Vi har byggt högre trähus än någonsin förr i Sverige. Vi har byggt trähus på platser så komplexa att ingen annan byggmetod fungerat. Vi har utvecklat nya fasadmaterial och vi har samarbetat med brandförsvaret för att analysera och rådge kring nya aspekter kopplat till trähus. Vi har suttit i Boverkets referensgrupp och jobbat fram nya gränsvärden för klimatdeklarationens nivåer och målsättningar. Vi har öppnat dörrarna till våra trähus för akademin, näringslivet och politiken med delegationer från nästan alla världsdelar.

 

Vad vi inte gör dock, är att tvinga in ett föråldrat sätt att bygga hus i nya regelverk och klimatlagar. Den byggbara marken som återstår i våra städer finns av en anledning – den är svår att angripa. Inom trähustekniken finns alla svar, från att få bukt med klimatutmaningen till tekniska fördelar. Båda har potential att revolutionera bygg- och arkitekturbranschen.

 

Läs mer om vårt arbete här

---

Nyheter