folkhem
Folkhem
Om oss

Våra hus byggs alltid i trä

Med drivkraften att vara en förebild och innovatör inom hållbart byggande, tar Folkhem med sina hus i trä ett tydligt ställningstagande i klimatfrågan. Folkhem har sitt säte i Stockholm och har idag över 1600 byggrätter under utveckling i Stockholm, Sundbyberg och Uppsala.

Våra hus byggs alltid i trä 

Vi bestämde oss för länge sedan att bara utveckla och uppföra våra hus i trä. Trä är det enda byggmaterialet som växer av sig själv och när vi bygger våra hus av det kan vi även behålla inlagringseffekten av all den kodioxid som trädet ätit under sin framväxt. Att enbart bygga bostadshus i trä innebär ett tydligt ställningstagande i klimatfrågan.

Vi ska vara en förebild och innovatör inom hållbart byggande i kombination med en tydlig arkitektonisk ambition. 

Att bygga trähus

Sverige har en lång historia av att bygga hus, bostadsområden och hela städer i trä. En resurs som med ett hållbart skogsbruk kommer vara oändlig. Läs fler inspirerande och informativa artiklar kring trähus här
 - hur påverkar de miljön? Hur mår man i ett trähus? Varför är det bra att bygga i trä? 

Nyheter