folkhem
Folkhem
Om oss

Varför vi bygger trähus

Sverige har en lång historia av att bygga hus, bostadsområden och hela städer i trä.
En resurs som med ett hållbart skogsbruk kommer vara oändlig. Folkhems Anna Ervast Öberg förklarar vad som
egentligen definierar ett trähus, hur de påverkar miljön och varför Folkhem har valt att bygga alla sina hus av trä.

Vad är definitionen av ett trähus?

Det finns olika hybridlösningar mellan trä och andra material, men så länge minst 50% av den bärande konstruktionen är i trä får det kallas ett trähus. Anna Ervast Öberg berättar att Folkhem bygger alla sina projekt med målsättningen om en stomme av 100% trä. Även om hus ser ut som trähus och har en fasad av trä så kan den inre stommen vara av stål och betong – och då inte räknas som ett trähus.


“Vissa träkonstruktioner kan passa utmärkt på fyra våningar men däremot inte på tolv”

Anna Ervast Öberg, Folkhem


Beroende på byggnaders utformning lämpar sig olika stomval även för trä. Om man bygger på höjden är det vissa system som inte går att bygga med på grund av belastning och tyngd – vissa träkonstruktioner kan passa utmärkt på fyra våningar men däremot inte på tolv.

Men även där går utvecklingen oerhört fort. I vissa länder bygger man hus med en trästomme som sedan döljs av exempelvis tegel eller något annat material – men eftersom träet inte syns vet folk inte att de bor i ett trähus. Vi på Folkhem dock tycker att det är viktigt att ett trähus också får se ut som ett trähus och inte dölja något.

I dagens digitaliserade värld kan det vara ett välkommet avbrott med det mer naturnära trähuset i stället för hus av tegel eller betong.

Varför bygger Folkhem trähus?

Vår främsta anledning är att det bidrar till en minskad koldioxidbelastning, säger Anna Ervast Öberg, Affärs- & projektutvecklingschef på Folkhem. Vi gör det av en positiv miljöanledning. Sen finns det även en efterfrågan på trähus från det offentliga - kommunerna som sitter på en massa mark, men vi ser också en ökad efterfrågan från konsumenterna som i slutändan flyttar in i våra bostäder.

Hur miljövänligt är egentligen ett trähus?

Det är inte helt fastslaget vad som får tillgodoräknas, men även om vi bortser från den koldioxid som träden själva har bundit under sin livstid ser det väldigt positivt ut, säger Anna. Vi har referensprojekt i Norge där de har jämfört stommar i hus och vilken klimatpåverkan de har och kan där se att trästommar släpper ifrån sig 50% mindre koldioxid jämfört med betongstommar. Trästommar är helt enkelt miljö- och klimatmässigt bättre.

Sen finns det andra fördelar som att det är ett material som finns här i Sverige. I och med digitaliseringen kommer kanske behovet av skog för tillverkningen av pappersmassa minska, vilket talar för att det kommer finnas behov av alternativa användningsområden av skogen.

Men, trä har som sagt en förmåga att binda koldioxid – de är en så kallad kolsänka, säger Anna. Om vi räknar in den koldioxiden som har bundits i själva träden, då kan byggandet av ett trähus en klimatpositiv affär. Om trästommen hålls intakt kommer koldioxiden kunna lagras under en väldigt lång tid. Se bara på det Kungliga slottet i Stockholm som har en flera hundra år gammal trästomme, samma sak med de andra husen i Gamla stan eller klockstapeln på Skansen.

En träbyggnad kan lagra koldioxid i flera hundra år om det är en hållbar stomme och en byggnad man vill behålla. Om vi räknar med de faktorerna kan trähus bli klimatpositiva, säger Anna.

Använder Folkhem svenskt trä?

Tidigare var utbudet av svenskt KL-trä (massivträ) begränsat till norra delarna av Sverige, men idag finns det leverantörer över hela landet och de blir bara fler, säger Anna. Det betyder att när vi börjar bygga våra hus kommer det finnas många svenska alternativ. Till exempel har Stora Enso precis invigt en fabrik i Värmland vilket gör att det blir lättare att köpa svenskt trä till byggen även i södra Sverige där det annars har varit billigare att importera trä från exempelvis Österrike.

Vilka träslag används när man bygger trähus?

Stommen i svenska trähus byggs i gran, men exempelvis fasader kan byggas i andra träslag, som våra egna Cederhusen där fasaden byggs i ceder.

Vilket är det högsta trähuset som har byggts i Sverige?

Bostadshuset Kajstaden i Västerås är med sina 8,5 våningar ett av de högsta massivträhusen som finns i Sverige just nu, sedan finns Cederhusen som är 9 våningar högt men det största i Sverige är Skellefteås kulturhus med sina 20 våningar - det är till och med världens högsta trähus, berättar Anna. Mjøstårnet i södra Norge är världens näst högsta trähus med 18 våningar, det nyttjar ett system som heter "rä8" vilket är anpassat för att kunna bygga höga byggnader.