folkhem
Folkhem
Om oss

Trä från början till slut

Cederhusen i Hagastaden är, och har varit, en strategisk miljö- och hållbarhetssatsning från start.
Att enbart bygga bostadshus i trä innebär ett tydligt ställningstagande i klimatfrågan.


Trä är ett förnyelsebart byggnadsmaterial med en positiv inverkan på klimatet. Nu börjar det också gå att mäta vilka fördelar trähus har genom en livscykelananlys (LCA), vilket är en redovisning av ett byggprojekts totala klimatpåverkan.

Analys i flera steg

Så här funkar det, beskriver Anna Ervast Öberg, ansvarig projektutvecklare för projektet Cederhusen. Analysen görs i flera steg:

  • I första steget så handlar det om att ta reda på vilken klimatpåverkan produktionen av byggmaterialen har.
  • I nästa steg tittar man på transporter till byggarbetsplatsen.
  • Sedan synas uppförandet av en byggnad och husets underhåll under dess livstid.
  • Till sist handlar det om vilket avfall som uppstår när huset i framtiden rivs.
Anna Ervast Öberg, Projektutvecklare på Folkhem. Anna Ervast Öberg, Projektutvecklare på Folkhem.

Anna berättar vidare att Folkhem i dagsläget använt analysen för att titta på trästommen med syfte att lära. Det resulterade bland annat i en rapport som jämförde fyra olika leverantörer av samma stomme så att man kunde kravställa på ett effektivt sätt.

Klimatfrågan viktig genom hela projektet

– Planen är att nu göra en fullständig livscykelanalys för att få en status på projektet innan man går in i bygghandlingsprojektering och totalentreprenad. Sedan görs en ny rapport när huset är uppfört. Då blir det väldigt tydligt hur man har jobbat med klimatfrågan genom hela totalentreprenaden.

För Folkhem och Nordr är det en klar konkurrensfördel att kunna arbeta med livscykelanalyser. Det finns en ökad medvetenhet kring klimatfrågor och kraven kommer bara att bli hårdare. Det handlar även om att lära beställarorganisationen och de som utvecklar projekt att använda sig av analysen. De är inne tidigt och tar många beslut som påverkar projektet.

Digitalisering och standardisering

– Att göra en livscykelanalys är också ett sätt att kunna styra inköp, välja leverantörer och strategiska partners. Dessutom har det visat sig att dokumenterad hållbarhet är något som även intresserar bankerna i finansieringsstadiet, säger Anna Ervast Öberg.

Det görs ett stort arbete i branschen för att försöka digitalisera och standardisera byggprodukter, vilket är en fördel för livscykelanalysen. Om alla som levererar byggprodukter har samma sätt att redovisa på så får man bättre exakthet i sina beräkningsprogram.

– Inom en snar framtid är det troligt att man behöver kunna certifiera sig som nollutsläppare av koldioxid. Då blir det viktigt att kunna använda livscykelanalysen för att kunna sätta en klimatbudget för varje projekt, avslutar Anna.

Samarbete med Bjerking

Livscykelanalysen av Cederhusen görs i samarbete med teknikkonsultföretaget Bjerking som bidrog med en introduktion till ett speciellt klimatberäkningsprogram ”One Click LCA”.

Ett mycket användarvänligt program som gör att man enkelt kan få fram underlag under hela projektets gång.

Till exempel är det användbart tidigt i processen för att kunna avgöra vilken leverantör som kan leverera de minst klimatpåverkande materialen.

Samarbete med Bjerking

Livscykelanalysen av Cederhusen görs i samarbete med teknikkonsultföretaget Bjerking som bidrog med en introduktion till ett speciellt klimatberäkningsprogram ”One Click LCA”.

Ett mycket användarvänligt program som gör att man enkelt kan få fram underlag under hela projektets gång.

Till exempel är det användbart tidigt i processen för att kunna avgöra vilken leverantör som kan leverera de minst klimatpåverkande materialen.