folkhem
Folkhem
Om oss

Varför bygga i trä?

För Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä, är svaret givet: det är
ett miljövänligt och förnybart material som binder upp till 800 kg Koldioxid per
kubikmeter.

Förutom att trä är ett förnybart och miljövänligt material, så uppskattar även de som arbetar och bygger hus i trä materialet. Det är nämligen lättare att montera; arbetsplatsen blir tystare och det känns inte lika fuktigt som när man arbetar med enbart betong.

"För mig är det helt självklart" säger Johan Fröbel. "Vi måste öka marknadsandelarna för träbyggandet i Sverige"

Så hur ser intresset ut för träbyggandet i Sverige?

Enligt Johan så ökar intresset markant. Efterfrågan på limträhandböcker ökar, likaså besöken till hemsidan och sedan 2006 har förbrukningen av limträ mer än fördubblats.

"Ser vi till KL-träproduktionen så har vi gått från 10 000 kubikmeter till 300 000 kubikmeter i produktion med de nya fabrikerna som har etablerat sig i Sverige. Så det här är något som våra medlemsföretag tror på" avslutar Johan.