folkhem
Folkhem
Om oss

Ljudmiljö i trähus

Att höra fotsteg från lägenheten över eller suspekta ljud från grannen vägg i vägg har många nog varit med om.
I betongbyggnader hör man lite ljud då och då, trots ett tjockt betonglager mellan lägenheterna.
Men hur är det med ljudmiljön i moderna trähus? Är det någon skillnad jämfört med hus byggda av betong?

Är det mer lyhört i ett trähus?

Nej, det finns inget som påvisar att det skulle vara med lyhört i ett modernt trähus jämfört med ett betonghus. Materialet spelar mindre roll och det är mer fokus på vilken konstruktionsteknik som använts. Sverige är väldigt duktiga på att utveckla träelement som klarar de höga kraven på ljudisolering som ställs idag. Tillsammans med de metoder som används när bärande väggar sammanfogas med varandra, minimeras riskerna för att ljud hörs mellan lägenheter, så kallat flankerande ljud (ljud som träffar väggar och skapar vibrationer som transporteras och strålar ut som ljud på andra våningar).

Ett utmärkt exempel på ett modernt trähus som kommer möta dagens krav på ljudisolering är vårt pågående projekt Cederhusen i Hagastaden, Stockholms första stora massivträprojekt. Det kommer med sina 13 våningar vara ett av de största trähusprojekten i världen.

“Buller i omgivningen kan påverka välbefinnandet och hälsan på många sätt. De vanligaste källorna till buller är trafik, grannar, bygg- och renhållningsverksamhet, fläktar och ventilationssystem.” Ur Folkhälsomyndigheten, Miljöhälsorapport 2017

En ökad medvetenhet

De senaste åren har medvetenheten ökat kring hur ljud påverkar både miljöns och människans välmående. Vi vet att oljud och buller påverkar oss negativt och resulterar i ökad stress och risk för blodtryckssjukdomar. Med det i bakhuvudet borde det mjukare rumsklimatet och välbefinnandet det innebär att bo i trähus göra att det byggs fler bostadshus i trä.

Ljudisolering i framtiden

Med alla fördelar trä medför som byggnadsmaterial, som dess förmåga att binda stora mängder koldioxid och den naturliga känslan det ger kombinerat med dess ljudisolerande egenskaper, gör trä till ett fortsatt intressant och fördelaktigt byggmaterial. Dessutom fortsätter Forskningen att titta på flera sätt att optimera ljudisoleringen i trähus vilket leder till att teknikerna förfinas mer och mer, bygge för bygge.

“Om vi bara kunde krydda med lite mer forskning kan vi förfina lösningarna, förbättra beräkningsmodeller och göra byggandet i trä ännu mer förutsägbart med avseende på ljudisolering.” – Klas Hagber, PhD, Acouwood AB


Faktaruta - (O)ljud du kan göra något åt

Luftljud
Om luft kan ta sig mellan väggar och bjälklag kan också ljud göra det. Se till att det är lufttätt i innerväggar och innertak för att minimera risken för luftljud.

Stegljud
Väggar och tak leder ljud via vibrationer från rum till rum, till exempel stegljud från grannen en våning upp. Vibrationer kan minskas genom att isolera med flera lager gipsskivor, minimera kontakten mellan material i väggar och tak samt använda sig av ljuddämpande glas- eller stenull som isolering.

Rumsklang
Det ljud som uppstår i ett rum när det studsar mot väggar och tak. Inredning som mattor, tavlor och textilier är bra på att fånga upp ljud. Även möbler fungerar utmärkt som fåtöljer, soffor eller bokhyllor. Det finns även speciella akustiktavlor som är anpassade för just detta ändamål.