folkhem
Folkhem
Om oss

Brandsäkerhet i trähus

Något som kommer med att bo i ett hus från Folkhem är att det är byggt i trä – ett
material som lätt kan förknippas med en ökad brandrisk, en myt vi på Folkhem
mer än gärna slår hål på. Brandingenjör Björn Yndemark rätar ut några frågetecken.

Är brandrisken större i trähus?

– Nej, vi har tittat igenom rapporter och studier och inte hittat något som påvisar att det skulle brinna mer i trähus. Sen finns det inte lika många flerfamiljshus i trä vilket innebär färre brandförlopp att studera. Men det har gjorts storskaliga prover för att veta att man uppfyller kraven.
Läs om brandstatistik för flervånings-trähus för mer information och exakt data.

Är det samma krav på brandsäkerhet för ett trähus som för andra hus?

– Ja, alla hus som byggs måste påvisa att man klarar de krav som ställs av samhället. Det gäller alla stommar, oavsett vilket material de är konstruerade i.

I Sverige var det i över hundra år förbjudet att bygga trähus högre än två våningar eftersom man tyckte brandrisken var för stor. I och med Sveriges EU-inträde 1 januari 1995 anpassades lagstiftningen och fokus flyttades från material till funktion då samma krav började gälla oavsett vilket material huset var byggt i. Det öppnade upp för att bygga högre hus i trä.

"Våra trähus är minst lika brandsäkra som ett hus byggt i andra material."

Anna Ervast Öberg, Affärs- & projektutvecklingschef Folkhem

De hus som Folkhem bygger, hur brandsäkra är de?

– Våra trähus är minst lika brandsäkra som ett hus byggt i andra material. Man får tänka att en stomme byggd i massivträ är otroligt kompakt och syrefattig. Som bekant är syre ett av tre kriterier för att en brand ska uppstå, vilket gör trästommar av massivträ otroligt tåliga mot brand. Om det mot förmodan skulle börja brinna leder det bara till att yttersta lagret av stommen förkolnar och pyr, utan några lågor. Beroende på brandens storlek släcks det ofta av sig själv. Om olyckan mot förmodan skulle vara framme och det har brutit ut en fullt utvecklad brand i något av våra hus så klarar stommen av detta en tid utan att bärande konstruktioner påverkas. På den tiden hinner man evakuera på rätt sätt. Vi har duktigt folk inkopplat för att hjälpa oss med brandsäkerheten. Och där har vi lärt oss mycket om olika tekniker för att göra det betydligt svårare för bränder att få fäste.

Är någon teknik att föredra när det kommer till brandskydd?

– Vilken typ av brandskydd som används kan påverkas av vad man vill få ut av huset, exempelvis om man vill visa mer eller mindre trä eller vill dölja något element av huset eller inte. Vi anpassar metoden efter vad som lämpar sig bäst. Ett urval av de tekniker som används är:

  • Gipsskivor. Skivorna innehåller ungefär 20% vatten vilket frigörs som vattenånga när det utsätts för höga temperaturer. Det gör gipsskivor till ett utmärkt brandskydd.
  • Sprinklersystem. Hus med sprinklers anses ha en hög brandsäkerhet. Sprinklers underlättar användandet av synligt trä som paneler eller träväggar.
  • Träskivor. Även trä kan användas som brandskydd. Trä värms upp mycket långsammare än exempelvis stål och isolerar bättre så värmen inte sprider sig. Vissa träelement kan stå emot brand i över en timme.


Utbildas Folkhems personal i brandsäkerhet?

– Nej inte utöver grundläggande kunskap, men vi håller oss ständigt till det i och med våra inkopplade brandkonsulter som hjälper oss genom hela projekteringen. Vi vet precis vilka vi ska kontakta och är de bästa i branschen, för det är inte alla som har jobbat med trästommar tidigare.


Faktaruta

Bra länkar om brandsäkerhet och trähus