folkhem
Folkhem
Om oss

Folkhem - Svanencertifierade hem

Bygg- och fastighetssektorn står för omkring 20% av Sveriges direkta
och indirekta utsläpp av växthusgaser. Det är något vi har bestämt oss för att ändra på.


Vi ställer höga krav på oss själva och vår byggprocess, från materialval under projektering och byggnation till inomhusmiljön och energiförbrukningen i den färdiga bostaden. Miljöcertifiering genom Svanen innebär att vi aktivt arbetar med miljö och hållbarhet genom hela byggprocessen.

Svanenmärkta flerbostadshus innebär i korta drag:

 • Helhetssyn – Den viktigaste enskilda faktorn är att ha helhetssyn på hållbarhetsfrågan, från projektering genom hela byggprocessen till inflyttning och drift. Allt som byggs in är bedömt ur livscykelperspektiv.
 • Material – Byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats så att de inte innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier, från det trä som används i takstolarna till spacklet i badrummet. Även byggskivor, parkettgolv, isolering, färg, lim och fogmassor är fria från giftiga ämnen.
 • Hållbart skogsbruk – Trä spåras så att det inte kommer från olovlig skogsavverkning.
 • Fuktsäkring – Vi har alltid en fuktskyddsansvarig på arbetsplatsen och vi anordnar alltid fuktsäkring i diskbänkskåp samt under diskmaskin, kylskåp och frysskåp. I badrumsväggar ställs höga fuktskyddskrav.
 • Driftskostnader – Eftersom värme- och elanvändningen totalt sett blir låg, blir även de boendes driftskostnader lägre.
 • Vattenkranar – Energisnåla vattenkranar skapar energieffektiva bostadshus.
 • Allergier – Genom högt ställda miljökrav är våra hus hälsosamma för alla.
 • Isolering – En välisolerad klimatskärm med god täthet och minimala köldbryggor samt extra bra fönster.
 • Ventilation – Husen har god ventilation med ett från och tilluftssystem för effektiv värmeåtervinning.
 • Energieffektivitet – Våra hus använder betydligt mindre energi än de svenska byggreglernas gränsvärden.
 • Vitvaror – Vitvaror vi installerar har en extra låg elförbrukning till gagn för miljön som samtidigt ger låga kostnader för de boende.
 • Drift och underhåll – En genomtänkt drifts- och underhållsplan garanterar att huset förblir energisnålt och behåller sin goda innemiljö.
 • Boendeinformation – Information till de boende om varmvatten- och elförbrukning jämfört med husets genomsnitt ökar medvetenheten.
 • Kontroll – Svanen genomför regelbundna revisioner på byggarbetsplatsen och intygar därmed att huset uppfyller högt ställda miljökrav.

Svanenmärkning innebär extra kvalitetskrav på våra processer och är kort en kvalitetsstämpel som gör bostadsköpet till en säker investering.

Med Svanenmärkta hem är det helt enkelt lättare att leva hållbart.

GRÖNA BOLÅN

Alla som har eller ska flytta in i bostäder med Svanenmärkning kan ansöka om ett grönt bolån och få rabatt på räntan.

Mer om Svanenmärkta hus på svanen.se