folkhem
Folkhem
Om oss

Boverket lyfter Cederhusens arbete med klimatdeklaration

Folkhems arbete med att bygga storskaliga trähus och fokus på byggprocess ger tydliga resultat. Man har genom detta pressat ner klimatpåverkan till cirka 60 procent av medelvärdet för att bygga med en stomme i betong under uppförandet av första kvarteret av Cederhusen i Hagastaden i Stockholm. Tack vare ökad kunskap och högre krav väntas resultatet bli ännu bättre vid byggandet av det andra kvarteret.

- Vi måste minska våra utsläpp och då måste vi veta hur mycket vi släpper ut och i detalj i vilka delar. Dessutom måste omställningen i branschen gå fort, och därför behöver vi jobba i alla led. Vi måste arbeta med partner som precis som vi ser det affärsmässiga värdet och gärna sitter i framsätet och bidrar, säger Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef på Folkhem. 

Läs mer och ser Boverkets film kring klimatdeklaration från Cederhusen här!