folkhem
Folkhem
Om oss

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri

Delegationen för cirkulär ekonomi har tillsammans med fem strategiska innovationsprogram tagit initiativ till CIRCLA, som är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells.

För att öka takten i omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Monica Bellgran, Professor Produktionsledning KTH, och ledamot i Delegationen för Cirkulär Ekonomi:

-Det är fantastiskt bra att Vinnova finansierar detta viktiga initiativ för att stötta svensk industris omställning från linjärt till cirkulärt. Vi vet idag att resursfrågan står för halva lösningen till klimatkrisen och det behövs omfattande åtgärder och ett helt nytt sätt att jobba över värdekedjan för att lyckas med den cirkulära transformationen. CIRCLA samlar nu ett antal relevanta Strategiska Innovationsprogram som representerar kedjan från gruva till slutkund. Det är ett nytt sätt att jobba, och skapar verkligen förutsättningar för att utveckla lösningar och testa nya innovativa cirkulära lösningar.

För Folkhem blir det kommande projektet i Klockelund, Farsta en del av detta forskningsprojekt, något vi är väldigt stolta över.

Läs artikeln i sin helhet här