folkhem
Folkhem
Om oss

Folkhem vinner markanvisning i Gröndal

Folkhem har genom direktanvisning tilldelats en markanvisning för bostadsrätter vid Fregattvägen i Gröndal. Projektet omfattar cirka 100 bostäder och ambitionen med projektet är att utnyttja träbyggandets många fördelar och skapa ett projekt där intrånget i värdefull naturmark kan minimeras.

- Vi är väldigt glada att vi fått detta förtroende från Stockholms stad och ser nu mycket fram emot att få vidareutveckla vårt förslag i samverkan med kommunen. Det är ett kvitto på att våra höga ambitioner avseende hållbarhet, innovativt byggande och arkitektur uppskattas av kommunerna, säger Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef på Folkhem.

Folkhems förslag, framtaget med hjälp av arkitekterna Fritzell & Pantzar, innebär att fem punkthus byggs längs med en ny väg på höjden vid Fregattvägen. Parkering samlas i ett samlat garage vilket ger möjlighet att grundlägga husen på pelare för att minska påverkan på kringliggande naturmark.

Det är ett fantastiskt fint läge i stadsdelen precis vid naturen och med utsikt över hela Stockholm.

- Vårt förslag tar sin inspiration från Gröndals rika arkitektoniska historia och vår ambition är att tillföra ett nytt tidslager som kan representera det bästa i 2020-talets hållbara stadsbyggande. Det är fantastiskt fint läge i stadsdelen precis vid naturen och med utsikt över hela Stockholm, säger Felix Antman Debels, affärsutvecklare på Folkhem.

Nästa steg i processen är ett planarbete och beräknad byggstart är mellan 2027-2028.

För mer information, kontakta:
Anna Ervast Öberg, Affärs- & Projektutvecklingschef Folkhem, anna.oberg@folkhem.se,  073-349 83 17