folkhem
Folkhem
Om oss

  INTEGRITETSPOLICY NORDR SVERIGE

  1. Inledning
  Ägaren till denna domän, Nordr Eiendom, är ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som behandlas på denna sida. Denna Integritetspolicy förklarar varför vi samlar in din information, hur vi använder denna information och hur vi tar hänsyn till din integritet.

  Denna integritetspolicn innehåller information som du har rätt att ta del av när den samlas in från vår webbplats, samt generell information om hur vi behandlar personuppgifter. 

  Nordr Eiendom underlag för att behandla personuppgifter kan komma att variera, men i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) att bestå av samtycke från den registrerade eller för att det krävs enligt lag. Vidare kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att fullgöra en rättslig skyldighet. Samtycke till behandling av personuppgifter kan när som helst återkallas.

  2. Om personuppgifter och regelverk
  Personuppgifter är information och bedömningar som kan kopplas till en identifierbar privatperson. Detta kan vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och beteendehistorik på webbplatsen.

  All behandling av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring, omfattas av särskilda regelverk, däribland dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen. Verkställande direktör (VD) ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med lagens regler. Integritetsskyddsmyndigheten övervakar efterlevnaden av lagen.

  3. Vilken typ av uppgifter samlar vi in?

  För att kunna tillhandahålla bästa möjliga tjänster behöver vi samla in olika typer av information, inklusive personuppgifter om dig. Nedan följer en översikt över hur vi vanligtvis samlar in personuppgifter och vilken information det vanligtvis är. Vi samlar inte in känslig information.

  a) Uppgifter du själv lämnar till oss
  När du registrerar dig via olika formulär på vår webbplats måste du lämna vissa uppgifter som lagras av oss såsom namn, e-postadress och mobilnummer. Ibland behöver vi även en postadress för att nå dig via post eller veta mer om var du befinner dig. Vi lagrar även information när du kontaktar oss senare. Informationen du lämnar kan också berikas med hjälp av inläggstjänster eller sociala medier.

  b) Uppgifter vi får genom användning av våra tjänster
  När du använder våra tjänster registrerar vi information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Vi samlar bland annat in information om:

  i) Din enhet och din internetanslutning
  Vi kan registrera information om den enhet du använder såsom tillverkare av mobiltelefon/PC, operativsystem och webbläsare. Vi kan också samla in information om kopplingen till våra tjänster, såsom IP-adress, nätverks-ID och cookies.

  ii) Användning av tjänst eller köp
  Vi registrerar information om din användning av tjänsterna såsom vilka webbsidor du befinner dig på, när du besöker sidorna och vilka funktioner du använder på sidorna.

  c) Information vi får från andra källor
  Vi kan komma att få information om dig om du använder någon av de andra tjänsterna vi erbjuder på denna webbplats. Vi har även samarbeten med tredje parter (t.ex. affärspartners, tekniska tjänsteleverantörer och sökmotorer) och kan få uppgifter om dig från dem. Detta inkluderar även information som är allmänt tillgänglig.

  d) Cookies och annat innehåll som lagras lokalt
  När du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser lagras cookies och annan data som kan läsas av oss senare.

  e) Automatiska bedömningar
  Genom analys av ditt beteende kan det göras automatisk kategorisering av dig som kund.

  4.  Vad används uppgifterna till?

  Vi använder personuppgifter till följande ändamål:

  a) För att leverera bästa möjliga upplevelse av våra tjänster
  Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till dig och säkerställa bästa möjliga användarupplevelse, bland annat genom att anpassa visningen av innehållet till din skärm/enhet och leverera snabbast möjliga laddning av sidorna.

  b) För att anpassa tjänsterna, ge dig rekommendationer och relevant marknadsföring
  Vi vill ge dig rekommendationer, produktinformation och anpassa tjänster så relevanta för dig som möjligt. Detta kommer att göras både utifrån ditt eget beteende, t.ex. baserat på de produkter och tjänster du har använt, annonser du har klickat på eller artiklar du har läst, samt baserat på beteende hos andra användare med liknande användningsmönster som du.

  c) Att sammanställa statistik och förstå marknadstrender
  Vi sammanställer statistik och kartlägger marknadstrender. Detta gör vi för att förbättra och vidareutveckla våra produkterbjudanden och tjänster. Så långt det är praktiskt möjligt försöker vi göra detta med anonym information utan att veta att informationen är specifikt relaterad till dig.

  d) För att förhindra missbruk av våra tjänster
  Vi använder personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster. Missbruk kan vara försök att logga in på andras konton, försök till bedrägeri, skräppost, trakasserier och andra handlingar som är förbjudna enligt svensk lag.

  5. Informationsdelning

  Nordr Eiendom delar i vissa fall personuppgifter med andra företag som utför tjänster för vår räkning. Detta görs främst för att ge dig en säkrare och bättre användarupplevelse. Här är de viktigaste exemplen:

  a) När andra utför tjänster för vår räkning
  Till exempel webb- och marknadsföringsbyråer för att driva webbplatsen och visa dig relevant marknadsföring samt skapa kampanjer. De får inte använda dessa personuppgifter till annat än att utföra tjänster åt Nordr Eiendom.

  b) Vid misstanke om brott
  Uppgifter kan vid begäran lämnas ut till svenska myndigheter. Vi kommer även att tillhandahålla  information vid misstänkt bedrägeri eller information som är nödvändig för att lösa specifika tvister.

  7. Radering av personuppgifter

  Vi är enligt lag skyldiga att inneha vissa personuppgifter. Exempel på detta är bokföringslagen.

  Du har rätt att få all vår information om dig raderad på din begäran, om vi inte enligt lag är skyldiga att lagra dessa. Kontakta oss via e-post till salg@nordr.com för att begära radering av din information och avsluta din kundrelation.

  8. Säkerhet

  Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter under vår kontroll mot obehörig åtkomst, insamling, användning, spridning, kopiering, förändring eller radering.

  9. Särskilt om marknadsföring via e-post och SMS

  Om du har en aktiv kundrelation med oss, kan vi skicka marknadsföring till dig via e-post eller andra elektroniska kommunikationskanaler i enlighet med marknadsföringslagen § 15. Det inkluderar nyhetsbrev samt tjänster, erbjudanden, kampanjer och evenemang från oss via e-post, telefon, SMS och sociala medier.

  Om du däremot inte har en aktiv kundrelation, skickar vi bara sådan marknadsföring om du har gett oss samtycke till detta. Dina personuppgifter kan även användas för att anpassa denna kommunikation. Du kan när som helst enkelt och kostnadsfritt avregistrera dig från marknadsföringen genom avregistreringsfunktionen i e-postmeddelanden/SMS eller genom att kontakta salg@nordr.com

  10. Ändringar i integritetspolicyn

  Vi kan ibland komma att uppdatera eller ändra i denna integritetspolicy.

  12. Rätt till att klaga

  Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, i enlighet med GDPR artikel 13 (2) bokstav d.

  13. Kontaktinformation

  Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud på info@folkhem.com.