folkhem
Folkhem
Om oss

Besök från Uruguay!

Cederhusen fortsätter väcka nyfikenhet och engagemang. Häromdagen hade vi ett mycket intressant och trevligt besök på Cederhusen av bostadsministern och ambassadören från Uruguay, tillsammans med Stockholms stad.

Engagemanget, intresset och kunskapen kring storskaligt byggande i trä är stort i Uruguay och det pågår nu aktiva insatser och insikter hur de med politiska styrmedel kan öka byggande i trä i för att skapa långvariga kolsänkor och minska utsläppen från byggindustrin.

Vi tackar för besöket och kommer följa Uruguays utveckling i träbyggande framledes! Tack även till Stockholm Stad för samarbete kring detta besök.