folkhem
Folkhem
Om oss

Räntegaranti för bostadsrättsföreningens lån

Nu inför Folkhem en räntegaranti för etapp 3 och 4 i Cederhusen, bostadsrättsföreningen Pilastern i Haga. Räntegarantin gäller bostadsrättsföreningens lån och sträcker sig tre år från tillträde. Garantin skyddar köpare från att kommande räntehöjningar slår igenom i höjda månadsavgifter och syftar till att öka tydlighet och trygghet för dig som köper en nyproducerad bostad.

Folkhems trygghetspaket har sedan tidigare innefattat ett prisfallsskydd, avbokningsskydd, bokostnadsskydd och tillträdesskydd. Nu utökas trygghetspaketet med en räntegaranti. Med garantin garanterar Folkhem att föreningen betalar en ränta på sitt lån på 3,25 procent och skyddar därigenom kunder från mycket av den räntehöjning som redan skett, och från framtida räntehöjningar under garantiperioden.

Vi förstår att det finns en oro hos bostadsköpare kring ökade kostnader till följd av hög inflation och stigande räntor. Garantin skyddar köpare från att kommande räntehöjningar under perioden slår igenom i höjda månadsavgifter och syftar till att öka tydlighet och trygghet för de som köper en nyproducerad bostad.

Garantin gäller Cederhusens tredje och fjärde etapp, brf Pilastern i Haga, som har pågående försäljning. Folkhem kommer att tillse att bostadsrättsföreningen uppdaterar sin kostnadskalkyl och ekonomiska plan för att ta höjd för den senaste tidens räntehöjningar. Det betyder att köpare kan komma att få en justerad avgift, i det fall föreningens ränta satts i ett helt annat ränteläge. Nya kostnadskalkyler och ekonomiska planer kommer alltså att innehålla den faktiska räntan på föreningens lån – även om den enskilde köparen omfattas av räntegarantin.