folkhem
Folkhem
Om oss

Stoltheten lyser igenom när arkitekterna berättar om Cederhusen

Själva känslan i Hagastaden är urban med starka influenser och inspiration från Michigan Avenue i Chicago. Cederhusen utgör en oas av trä i denna miljö. Arkitekterna på General Architecture, John Billberg och Josef Eder, som ritat Cederhusen berättar hur de tänkt.

De här husen är unika i sitt sammanhang. Hagastaden är en väldigt speciell stadsdel och Cederhusen kommer vara dess varma hjärta, anser Josef Eder. Redan i huvudentrén är all inredning inbäddad i trä, vilket ger en tydlig karaktär och känsla av naturen när man kommer in i sin bostad.

Människor relaterar till trä. Erfarenheten visar att vi uppfattar det som en behagligare klimatmiljö att vara i. Att stiga in genom entrén ger en speciell känsla och doft. Det appellerar till oss människor.

John Billberg, General Architecture


– Vi har jobbat med trägolv, listverk, träinfattningar av olika slag för att verkligen förhöja känslan av trä. Men det är inte meningen att det ska se ut som en bastu, utan vi vill ha en balans. Träet ska fungera tillsammans med andra material, berättar Josef.

John Billberg tror att bara man närmar sig Cederhusen kommer man att märka att det är ett trähus man bor i. Trä speglar sig inte bara i stommen utan även i fasaden. Speciellt i den här stadsdelen så är det ganska höga hus och en hel del hårda ytor. Där kompletterar träet stenstadens uttryck och skiljer sig från resten av området.

– Cederhusen ska också fungera som en förlängning av det traditionella Vasastan med sin stenstadsbebyggelse och sina klassiska våningar, säger Josef.

Det här projektet handlar både om att skapa en vackrare stad och ett fantastiskt bra boende. Träbyggnadstekniken premierar en klassisk planlösning, där rum är tydligt avgränsade med varandra sida vid sida precis som i den klassiska våningen, berättar Josef vidare.

– Själva närområdet kommer att vara tätt och högt. Man kommer att leva i en urban miljö, men i anslutning till husen kommer det att finnas parkområden. Sedan finns det idéer om att de gröna parkområdena också ska återfinnas på en del av taken, inflikar John. 

Trä är generellt miljövänligt och vi är väldigt stolta över att få jobba med projektet. Vill man bidra till ett bättre klimat, är Cederhusen ett mycket bra boendealternativ, menar John. Josef påpekar att mänsklighetens stora utmaning just nu är klimatet och Cederhusen är en stor klimatnytta i sig självt. Både genom byggnadsmaterialen men också hur vi utnyttjar husens potential på andra sätt genom att stimulera till miljötänkande. 

Som arkitekt är det här ett av de mest spännande projekt som man kan få bli involverad i. Den kanske mest spännande utmaningen har varit att hitta ett vackert formspråk i innerstaden. Jag är övertygad om att det kommer att tilltala väldigt många människor.

Josef Eder, General Architecture