folkhem
Folkhem
Om oss

Trygg BRF - för en tryggare bostadsaffär
Ett bostadsköp är en av de största affärerna du gör i livet. Därför vill vi att du ska kunna göra ditt köp i lugn och ro, under trygga former. Som stöd för dig är Folkhem, tillsammans med ett flertal andra stora bostadsaktörer, medlemmar i Trygg BRF.

Målet med Trygg BRF är att främja en sundare och mer transparent bostadsmarknad. Märkningen innebär att du som bostadsköpare ska ha möjlighet att jämföra ekonomiska åtaganden och förutsättningar mellan olika bostadsrättsföreningar – och veta att du gör ett riktigt tryggt köp utan överraskningar.

Genom att ge insyn i bostadsrättsföreningars ekonomi med olika nyckeltal så gynnar Trygg BRF dig som bostadsköpare, men också seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och samhället i stort. Kvalitetsmärkningen utgår från tre områden:

  • Ekonomi
    Här utgår Trygg Brf från de riktlinjer och nyckeltal som måste redovisas och underlättar för dig när du vill jämföra ekonomin i olika föreningar. Du får också en insyn i föreningens framtida ekonomi.
  • Långsiktighet
    I den här delen lägger Trygg Brf vikt på hur riktlinjer för hur underhållningsplaner och styrelsefrågor ska hanteras.
  • Trygghet
    Under rubriken trygghet samlar Trygg Brf riktlinjer som rör avtal, återköp, garantier och liknande frågor. Detta är viktigt både för dig som skall bo i föreningen och föreningens ekonomi i stort.