folkhem
Folkhem
Om oss
*Visualiseringsbild Stockholm Stad*Visualiseringsbild Stockholm Stad

Klockelund växer varsamt fram

Området Klockelund, vackert beläget intill Drevviken, utvecklas och enligt detaljplan växer nu området fram med ca 500 bostäder, förskola, parkeringsgarage och lagerbyggnad.

Den vackra naturen omkring görs tillgänglig genom varsam gallring av träd vilket skapar en parkmiljö med allmän skog, salamanderdamm, lekpark, gunga, utegym med mera. Vidare skapas även en ny badbrygga och badplats.

För att läsa mer kring utvecklingen av Klockelund, läs mer på Stockholm stads hemsida!