folkhem
Folkhem
Om oss

Cederhusen i Hagastaden

Cederhusen är en hyllning till hantverk, stolthet och engagemang. Projektet representerar både tradition och innovation och har blivit en förebild för hållbar arkitektur och banbrytande träbyggande.

En helhet för hela staden

Projektet har skapats med hela staden i åtanke, där hög kvalitet genomsyrar varje aspekt, och med ett starkt fokus på den mänskliga dimensionen i arkitekturen. Genom ett nära samarbete med General Architecture har vi lyckats förverkliga det som en gång verkade omöjligt, drivna av övertygelsen att trä är framtidens material för modernt och hållbart bostadsbyggande.


---


Prövningar och övertygelser

Trots tekniska utmaningar och globala prövningar under tider av pandemi, krig, klimatförändringar och råvarubrist står Cederhusen redo att välkomna sina invånare. Det är en påminnelse om att en stark vilja och övertygelse är nyckeln till att övervinna hinder.


Trä rakt igenom

---

Sinnliga upplevelser i stor skala


Cederhusen, bestående av fyra byggnader över två kvarter med 234 lägenheter, är inte bara ett exempel på hållbar arkitektur utan bjuder även in till sinnliga upplevelser. Det är som att träda in i en värld där doft, beröring och syn samverkar för att väcka insikter och kunskap hos både boende och besökare.


Banbrytande arkitektur

---

Trä som hållbar stomme


Med en stomme av 8,798 kubikmeter svenskt KL-trä är Cederhusen ett unikt massivträprojekt i innerstadsmiljö. Platsen, belägen ovanpå tre av E4:ans tunneltak, krävde banbrytande innovation och ingenjörskonst. Dess arkitektur är en modern tolkning av Stockholms klassiska stenstadsarkitektur, med fasader och detaljer som förkroppsligar den varma känslan av trä.

Unikt finsnickeri i stor skala

Cederhusen går ett steg längre genom att inte standardisera några detaljer. I stället har varje element, från foder till lister, blivit en del av ett storslaget finsnickeri. Specialister använder handhållna verktyg för att skapa ett unikt och noggrant resultat som omfamnar träets skönhet.

Klimatavtryck

---

Hållbar nybyggnation i framkant

Cederhusen har blivit en förebild för hållbar nybyggnation. KL-trästommen halverar klimatavtrycket, jämfört med betong, och har många praktiska fördelar under produktionen. Det har också bidragit till att öka branschens kunskap om trä som ett relevant byggmaterial med hög prestanda. Cederhusen är inte bara ett hem, utan en symbol för framtidens arkitektur.

---

Nyheter